Top woda2018

Karta ewidencji odpadów.

Założony przez GOŚĆ 29 styczeń 2015 o 11:56

Karta ewidencji odpadów ma być prowadzona dla danego rodzaju odpadów, ale czy również powinna to być karta na dany miesiąc? Czy można prowadzićjedną kartę ewidencji danego odpadu na cały rok, dzieląc tabelę na poszczególne miesiące?

Gość19 styczeń 2018 o 12:27

Karta ewidencji jest prowadzona z podziałem na gminy i rodzaj odpadu. Wzór karty dostępny jest na odpady help. http://www.odpady-help.pl/uploads/document/pdf/27/dokumenty_stosowane_na_potrzeby_ewidencji2.pdf

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość21 styczeń 2018 o 21:34

W naszej umowie z parafią na odbiór odpadów z cmentarzy nie ma zapisu, kto jest wytwórcą. Rozumiem więc, że to my odbierając tam odpady jesteśmy wytwórcą, czyli parafia nie musi nam dawać KPO do potwierdzenia ?
I jeszcze jedno pytanie, te odpady ujmujemy w rocznym sprawozdaniu do marszałka, ale jako zbierane czy wytwarzane?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość16 luty 2018 o 09:44

Nasza firma w decyzji na wytwarzanie ma ujętych kilka instalacji. Wytwarzamy odpady typu świetlówki, czyściwa, tonery drukarskie ale i żużle w kotłowni i osady ściekowe w oczyszczalni. Każda instalacja ma określone swoje limity do wytworzenia.
Są odpady, których ilość jest większa niż 5000 Mg. Czy zatem prowadzę ewidencję odpadów tylko tych, których ilość jest większa niż 5000 Mg a dla pozostałych ewidencję uproszczoną? Dodam że takie odpady jak tonery, świetlówki, czysciwa itp. oddawane są odpowiednim firmą posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami max dwa razy w roku.

Proszę o szybką odpowiedź.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość19 luty 2018 o 15:32

Gość napisał:

Nasza firma w decyzji na wytwarzanie ma ujętych kilka instalacji. Wytwarzamy odpady typu świetlówki, czyściwa, tonery drukarskie ale i żużle w kotłowni i osady ściekowe w oczyszczalni. Każda instalacja ma określone swoje limity do wytworzenia.
Są odpady, których ilość jest większa niż 5000 Mg. Czy zatem prowadzę ewidencję odpadów tylko tych, których ilość jest większa niż 5000 Mg a dla pozostałych ewidencję uproszczoną? Dodam że takie odpady jak tonery, świetlówki, czysciwa itp. oddawane są odpowiednim firmą posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami max dwa razy w roku.

Proszę o szybką odpowiedź.

Skoro posiadacie pozwolenie na wytwarzanie uproszczona ewidencja raczej  Was nie dotyczy..
Masy odpadów uprawniające wytwórcę odpadów do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów (na podst art.71 ustawy o odpadach) liczy się łącznie dla wytwarzanych odpadów. Nie uwzględnia się w tej "łącznej masie" wyłącznie tych odpadów, które w ogóle nie są objęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji ( czyli odpady komunalne albo masy i rodzaje odpadów zwolnione na podstawie rozporządzenia). Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów dotyczy wytwórcy, który wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie albo odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość20 luty 2018 o 12:05

Do Gość:
Dziękuję za odpowiedz. Nasza decyzja za wytwarzanie jest specyficzna- Wydana została dla kilku podinstalacji jednego zakładu. Czy zatem jeśli trzy (sposród pięciu podinstalacji) w sumie nie wytrwarza 5 000 T odpadów rocznie to dla nich tez prowadzę normalna ewidencję odpadów?

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.