Top szkolenie oplaty kobize emisje

Karta ewidencji odpadów.

Założony przez GOŚĆ 29 styczeń 2015 o 11:56

Karta ewidencji odpadów ma być prowadzona dla danego rodzaju odpadów, ale czy również powinna to być karta na dany miesiąc? Czy można prowadzićjedną kartę ewidencji danego odpadu na cały rok, dzieląc tabelę na poszczególne miesiące?

Gość19 styczeń 2018 o 12:27

Karta ewidencji jest prowadzona z podziałem na gminy i rodzaj odpadu. Wzór karty dostępny jest na odpady help. http://www.odpady-help.pl/uploads/document/pdf/27/dokumenty_stosowane_na_potrzeby_ewidencji2.pdf

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość21 styczeń 2018 o 21:34

W naszej umowie z parafią na odbiór odpadów z cmentarzy nie ma zapisu, kto jest wytwórcą. Rozumiem więc, że to my odbierając tam odpady jesteśmy wytwórcą, czyli parafia nie musi nam dawać KPO do potwierdzenia ?
I jeszcze jedno pytanie, te odpady ujmujemy w rocznym sprawozdaniu do marszałka, ale jako zbierane czy wytwarzane?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość16 luty 2018 o 09:44

Nasza firma w decyzji na wytwarzanie ma ujętych kilka instalacji. Wytwarzamy odpady typu świetlówki, czyściwa, tonery drukarskie ale i żużle w kotłowni i osady ściekowe w oczyszczalni. Każda instalacja ma określone swoje limity do wytworzenia.
Są odpady, których ilość jest większa niż 5000 Mg. Czy zatem prowadzę ewidencję odpadów tylko tych, których ilość jest większa niż 5000 Mg a dla pozostałych ewidencję uproszczoną? Dodam że takie odpady jak tonery, świetlówki, czysciwa itp. oddawane są odpowiednim firmą posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami max dwa razy w roku.

Proszę o szybką odpowiedź.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość19 luty 2018 o 15:32

Gość napisał:

Nasza firma w decyzji na wytwarzanie ma ujętych kilka instalacji. Wytwarzamy odpady typu świetlówki, czyściwa, tonery drukarskie ale i żużle w kotłowni i osady ściekowe w oczyszczalni. Każda instalacja ma określone swoje limity do wytworzenia.
Są odpady, których ilość jest większa niż 5000 Mg. Czy zatem prowadzę ewidencję odpadów tylko tych, których ilość jest większa niż 5000 Mg a dla pozostałych ewidencję uproszczoną? Dodam że takie odpady jak tonery, świetlówki, czysciwa itp. oddawane są odpowiednim firmą posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami max dwa razy w roku.

Proszę o szybką odpowiedź.

Skoro posiadacie pozwolenie na wytwarzanie uproszczona ewidencja raczej  Was nie dotyczy..
Masy odpadów uprawniające wytwórcę odpadów do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów (na podst art.71 ustawy o odpadach) liczy się łącznie dla wytwarzanych odpadów. Nie uwzględnia się w tej "łącznej masie" wyłącznie tych odpadów, które w ogóle nie są objęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji ( czyli odpady komunalne albo masy i rodzaje odpadów zwolnione na podstawie rozporządzenia). Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów dotyczy wytwórcy, który wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie albo odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość20 luty 2018 o 12:05

Do Gość:
Dziękuję za odpowiedz. Nasza decyzja za wytwarzanie jest specyficzna- Wydana została dla kilku podinstalacji jednego zakładu. Czy zatem jeśli trzy (sposród pięciu podinstalacji) w sumie nie wytrwarza 5 000 T odpadów rocznie to dla nich tez prowadzę normalna ewidencję odpadów?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość30 maj 2018 o 15:00

Witam,
odbieramy odpady (200301) z posesji zamieszkałych (usługa dla gminy) oraz posesji niezamieszkałych - firm (usługa na podstawie zawartych umów). Odpady te przywozimy na naszą stację przeładunkową. Wystawiamy KPO dla RIPOKA, który sobie po to przyjeżdża. Mam dylemat z wprowadzaniem tych odpadów do KEO. Czy:
- powinna być jedna KEO, czyli odpady odebrane i przekazane ? (wtedy w przekazaniu jest nr z KPO, który potwierdził nam RIPOK)

- powinny być dwie KEO, czyli w jednej odebrane i przekazane  (do nas) ? oraz  druga, bo jest stacja przeładunkowa, czyli zbierane i przekazane do RIPOK ?F3odpowiedz
F4cytuj

Gość05 czerwiec 2018 o 10:18

Do Gość:
Zakładam, że oznaczasz sobie masy odpadów odebranych od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (to pod kątem sprawozdawczości ;] ).
Tworzysz dwie KEO:
 jedną - czyli informacja o odebranych odpadach komunalnych i daną masę wskazujesz jako odpady odebrane a dalej odpady przekazane-podając w miejscu KPO adres stacji przeładunkowej,
drugą KEO dla stacji przeładunkowej (zaznaczasz działalność w zakresie Zb) na tą samą ilość, ale odpadów przyjętych (nazwijmy to przesuniętych do zbierania w stacji przeładunkowej) a w rubryce obok tj. nr KPO znów podajesz adres stacji (no i oczywiście dalej przekazanie do RIPOK...)

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość05 czerwiec 2018 o 12:42

Jeżeli jak wyżej, trzeba wystawiać dwie KEO dla odpadów odebranych (np. z firm, z którymi mamy podpisane umowy), czyli: w jednej kolumnie odebrane.....dalej przekazane na stację przeładunkową (która jest naszą własnością, to wtedy my sami sobie KPO wystawiamy, żeby w kolumnie przekazane wpisać nr KPO ?
A druga KEO w kolumnie przyjęte (zbierane), to te ze stacji przeładunkowej......dalej przekazane do RIPOK (tu wpisujemy nr KPO z RIPOK) ?
A sprawozdania też trzeba złożyć dwa z tego samego odpadu, jako odebrane i zebrane?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość05 czerwiec 2018 o 12:59

Gość napisał:Jeżeli jak wyżej, trzeba wystawiać dwie KEO dla odpadów odebranych (np. z firm, z którymi mamy podpisane umowy), czyli: w jednej kolumnie odebrane.....dalej przekazane na stację przeładunkową (która jest naszą własnością, to wtedy my sami sobie KPO wystawiamy, żeby w kolumnie przekazane wpisać nr KPO ?

A druga KEO w kolumnie przyjęte (zbierane), to te ze stacji przeładunkowej......dalej przekazane do RIPOK (tu wpisujemy nr KPO z RIPOK) ?

A sprawozdania też trzeba złożyć dwa z tego samego odpadu, jako odebrane i zebrane?
Nie- po to masz dwie KEO w obrębie stacji przeładunkowej aby już nie wystawiać sobie KPO. Jeżeli stacja przeładunkowa jest waszą własnością to na KEO z odbioru odpadów przy masie odpadów przekazanych wpisujesz adres stacji przeładunkowej jako nr KPO ( województwo, miejscowość, ulica nr domu- patrz objaśnienie nr 17 do wzoru KEO).
 KPO (i jej numer) pojawi się tylko w kolumnie odpady przekazane do RIPOK - czyli wyłącznie na KEO ze zbierania. Sprawozdania to sporządzisz nawet 3: bo dwa o odebranych odpadach komunalnych (osobno nieruchomosci zamieszkale, osobno niezamieszkałe) i do marszałka- z zakresu zebranych odpadów :)

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość05 czerwiec 2018 o 13:31Nie- po to masz dwie KEO w obrębie stacji przeładunkowej aby już nie wystawiać sobie KPO. Jeżeli stacja przeładunkowa jest waszą własnością to na KEO z odbioru odpadów przy masie odpadów przekazanych wpisujesz adres stacji przeładunkowej jako nr KPO ( województwo, miejscowość, ulica nr domu- patrz objaśnienie nr 17 do wzoru KEO).
 KPO (i jej numer) pojawi się tylko w kolumnie odpady przekazane do RIPOK - czyli wyłącznie na KEO ze zbierania. Sprawozdania to sporządzisz nawet 3: bo dwa o odebranych odpadach komunalnych (osobno nieruchomosci zamieszkale, osobno niezamieszkałe) i do marszałka- z zakresu zebranych odpadów :)


Jak to się ma do zapisu w objaśnieniu nr 17, że : "W przypadku przekazywania do
innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu."

Chyba chodzi, jedynie o przypadek przekazywania innego miejsca prowadzenia działalności. My działamy pod jednym adresem działalności.


Ponadto w komunikacie ministerstwa środowiska jest zapis, że ..." w przypadku gdy przeładowanie odpadów komunalnych z jednego środka transportu na drugi środek transportu prowadzone jest w celu racjonalizacji kosztów gospodarki odpadami komunalnymi należy uznać, że prowadzone jest w ramach transportu odpadów". Jak to rozumieć ?

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.