Top komunalka listopad 2018

SZKOLENIE: Opłaty środowiskowe, KOBiZE i CRO – zmiany w prawie, obowiązki w praktyce. [30.01 - 02.02.2018 r.]

Medium kobize square

 

 

Serwis odpady-help.pl zaprasza na praktyczne szkolenie:

 

"Opłaty środowiskowe, KOBiZE i CRO – zmiany w prawie, obowiązki w praktyce."

 

 

MIEJSCE I TERMIN

 

POZNAŃ, 30 stycznia 2018 r. (wtorek) g. 9.30 – 16.00

Biurowiec Delta w Poznaniu przy ul. Towarowej 35

 

KATOWICE, 31 stycznia 2018 r. (środa) g. 9.30 – 16.00

Park Hotel Diament Katowice **** w Katowicach, ul. Wita Stwosza 37

 

WARSZAWA, 1 lutego 2018 r. (czwartek) g. 9.30 – 16.00

Golden Floor Milenium Plaza przy al. Jerozolimskich 123A w Warszawie

 

GDAŃSK, 2 lutego 2018 r.  (piątek) g. 9.30 – 16.00

Best Western Plus Arkon Park Hotel *** w Gdańsku przy ul. Śląskiej 10

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

BLOK I

 • Jak sprawdzić, czy w naszym zakładzie występuje emisja i jakich regulacji wymaga?

 • Różnica między emisją zorganizowaną a niezorganizowaną

 • Definicja instalacji w praktyce

 • Zgłoszenie instalacji, pozwolenie emisyjne i zintegrowane - klasyfikacja przedsięwzięć

 • Kiedy potrzebna jest zmiana pozwoleń i zgłoszenia, a kiedy urząd cofnie lub ograniczy decyzje?

 • Jakie obowiązki nakładają poszczególne pozwolenia?

 • Kto ma obowiązek prowadzenia pomiarów emisji?

 • Kary za brak decyzji/ zgłoszeń lub niewywiązanie się z ich zapisów

 

BLOK II

 • Jakie rodzaje działalności podlegają opłatom za korzystanie ze środowiska?

 • Czy każda emisja musi być rozliczana?

 • Jakie dane są niezbędne do naliczenia opłat i gdzie szukać tych danych?

 • Termin i organy właściwe do wnoszenia opłat i przedkładania sprawozdań, aktualne stawki opłat

 • Zasady naliczania opłat środowiskowych dla emisji zorganizowanej i niezorganizowanej

 • Obliczenia opłat w praktyce – przykłady obliczeń metodami ryczałtowymi i wskaźnikowymi (emisje ze spalania paliw w pojazdach i kotłach, z  klimatyzacji, czy spawania itd.)

 • Przygotowanie sprawozdania do urzędu marszałkowskiego

 • Zwolnienia z wpłacania opłat środowiskowych i składania wykazu

 • Kiedy nalicza się opłaty podwyższone (stawka x 6)

 • Kogo dotyczą opłaty za magazynowanie odpadów niezgodnie z decyzją i jak je obliczyć?

 • Naliczanie opłat zaległych wraz z odsetkami

 • Planowane zmiany od 2017 r. i od 2019 r. w zakresie opłat za emisje do powietrza, pobór wód i zrzut ścieków

 • Opłaty za składowanie odpadów wg nowych stawek od 2018 r.

 • Kary za nienaliczanie opłat i nieskładanie wykazu w terminie.

 

BLOK III 

 • Raport do KOBiZE - czy każda emisja wymaga raportowania?

 • Rejestracja i raportowanie do KOBiZE

 • Lista substancji objętych obowiązkiem raportowania do KOBiZE

 • Wypełnianie raportu krok po kroku

 • Wprowadzanie danych instalacji (źródła, emitory, przewody, urządzenia redukcyjne) i danych o emisji

 • Emisje z procesów przeładunku paliw silnikowych tzw. emisje przypadkowe

 • Rozliczanie emisji spoza terenu zakładu

 • Zależności pomiędzy raportem do KOBiZE, a wykazem opłat środowiskowych

 • Wnioski o zmianę lub aktualizację danych 

 • Najczęściej popełniane błędy w rejestracji i raportowaniu

 • Zaostrzona kontrola danych wprowadzanych do KOBiZE – wezwania korekty i złożenia zaległych raportów

 

     

BLOK IV

 • CRO - obowiązek operatorów klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych

 • Czym są substancje kontrolowane i fluorowane gazy cieplarniane 

 • Jak sprawdzić, czy przekroczone zostało 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych

 • Kiedy należy wypełniać tzw. Karty Urządzeń i kto ma do tego uprawnienia

 • Uzupełnianie danych w Kartach Urządzeń

 • Omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy z  substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych dnia 12 lipca 2017 roku

 • Czy klimatyzacja w pojazdach podlega obowiązkowi?

 • Jak często należy prowadzić kontrole szczelności urządzeń?

 • Kary za brak realizacji obowiązków względem emisji do powietrza.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

CENA UCZESTNICTWA

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 23 stycznia 2018 r.

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 23 stycznia 2018 r.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:

 • 2 osoby - 5% rabatu,
 • 3 osoby - 10 % rabatu,
 • 4 osoby i więcej - 15% rabatu. 

 

PROGRAM SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/5/Program_szkolenia_emisjestyczenluty2018.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://odpady-help.pl/uploads/files/1/Formularz_zgloszeniowy_emisjestyczenluty2018.pdf

 

REGULAMIN SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/7/Regulamin_szkolenia_emisjestyczenluty2018.pdf

 

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT

http://odpady-help.pl/uploads/files/3/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat_emisjestyczenluty2018.pdf

 

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

 

PRELEGENCI

 

Marta Stachowiak - Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska. Specjalista w zakresie prawa emisyjnego, ochrony powietrza i ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Prelegentka na szkoleniach z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska (pozwolenia emisyjne, KOBiZE, opłaty środowiskowe, ewidencja i sprawozdawczość odpadów). Na co dzień pracuje w biurze ochrony środowiska prowadząc postępowania administracyjne oraz rozliczając obowiazki ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w ochronie środowiska wobec organów administracji publicznej. Jedna z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Dominika Łabuszewska - Absolwentka Politechniki Poznańskiej Wydziału Technologii Chemicznej na kierunku technologie ochrony środowiska oraz Wyższej Szkoły Logistyki na kierunku Menedżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Specjalistka ds. projektów środowiskowych wykonująca obowiązki z zakresu ochrony środowiska głównie w sektorze emisji zanieczyszczeń do powietrza (analizy oddziaływania instalacji na jakość powietrza, modelowanie dyspersji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, sprawozdawczość PRTR i KOBIZE) z wieloletnim doświadczeniem. Uczestniczy w dialogu pomiędzy inwestorami a administracją samorządową i państwową w trakcie postępowań administracyjnych oraz kontroli.


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.