Top komunalka listopad 2018

SZKOLENIE: ODPADY 2017 / 2018 - Ewidencja, sprawozdawczość, zmiany w przepisach. [13-16 lutego 2018 r.]

Medium odpady square

 

Serwis odpady-help.pl zaprasza na praktyczne szkolenie:

 

"ODPADY 2017 / 2018 - Ewidencja, sprawozdawczość, zmiany w przepisach."

 

 

MIEJSCE I TERMIN

 

POZNAŃ, 13 lutego 2018 r. (wtorek) g. 9.30 – 16.00

Biurowiec Delta w Poznaniu przy ul. Towarowej 35

 

KATOWICE, 14 lutego 2018 r. (środa) g. 9.30 – 16.00

Park Hotel Diament Katowice **** w Katowicach, ul. Wita Stwosza 37

 

WARSZAWA, 15 lutego 2018 r. (czwartek) g. 9.30 – 16.00

Golden Floor Milenium Plaza przy al. Jerozolimskich 123A w Warszawie

 

GDAŃSK, 16 lutego 2018 r.  (piątek) g. 9.30 – 16.00

Best Western Plus Arkon Park Hotel *** w Gdańsku przy ul. Śląskiej 10

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

BLOK I

 • Wytworzenie odpadu – kiedy mówimy o powstaniu odpadu

 • Zasady klasyfikacji wg katalogu odpadów (grupy i kody odpadów)

 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – kiedy należy je uzyskać?

 • Ewidencja pełna i uproszczona oraz zwolnienia z ewidencji

 • Karta przekazania i ewidencji odpadu (KPO i KEO)wypełnianie podstawowych dokumentów ewidencyjnych

 • Ewidencjonowanie wytworzenia odpadów w instalacji i poza instalacją

 • Wytwarzanie odpadów w ramach świadczenia usług

 • Magazynowanie odpadów a ewidencja – jak monitorować czas magazynowania

 • Przekazywanie odpadów osobom fizycznym, podmiotom zwolnionym z ewidencji i profesjonalnie zbierającym odpady

 • Czy można przewozić odpady do innych oddziałów tej samej firmy – sposób ewidencjonowania

 • Kto odpowiada za przekazywany odpad: wytwórca, czy odbiorca? – sprawdzanie uprawnień kontrahentów

 • Umowa lub deklaracja – jak zagospodarować i ewidencjonować odpady komunalne w firmie?

 

BLOK II

 • Kiedy wymagane jest zezwolenie na zbieranie i transport odpadów

 • Zbieranie odpadów a decyzja środowiskowa – studium przypadku

 • Na jakie zapisy decyzji należy zwrócić szczególną uwagę?

 • Zbieranie a odbiór odpadów

 • Przyjęcie odpadu od osoby fizycznej i od przedsiębiorcy – różnice w praktyce

 • Ewidencja dla podmiotów transportujących odpady

 • Obowiązek wystawiania formularzy przyjęcia odpadów metali

 • Ewidencja zbieranego ZSEiE i zużytych baterii, akumulatorów

 • Zbieranie, a przyjęcie odpadu do przetwarzania – istotna różnica w prowadzeniu ewidencji

 • Decyzje na odzysk, recykling i unieszkodliwianie – jaki wpływ na ewidencję mają procesy opisane w decyzji

 • Kiedy dla przetwarzania odpadów wymagane jest pozwolenie zintegrowane

 • Przetwarzanie odpadów w instalacji i poza instalacją w karcie ewidencji

 • Jak zaewidencjonować przetwarzanie odpadu w kilku kolejnych procesach

 • Prawo miejscowe i decyzje środowiskowe w przetwarzaniu odpadów

 • Odzysk poza instalacjami – dodatkowe dane do ewidencji

 • Ewidencja w przypadku produktu ubocznego i utraty statusu odpadów 

 

BLOK III 

 • Wypełnianie zestawienia zbiorczego o odpadach krok po kroku

 • Jedno sprawozdanie dla wielu oddziałów firmy

 • Kiedy uwzględniać tzw. suchą masę odpadów

 • Jak poprawnie ująć zbieranie na zestawieniu zbiorczym o odpadach?

 • Dlaczego należy uwzględniać odpady przekazane osobom fizycznym w dziale 5

 • Wypełnianie działu 7 – przetwarzanie odpadów w instalacjach

 • Sprawozdawczość w zakresie zbierania ZSEiE i baterii

 • Najczęstsze błędy w sprawozdawczości

 • Omówienie właściwości urzędów przy składaniu sprawozdań

 • Kary za błędy, braki i nieterminowe składanie sprawozdań 

 

     

BLOK IV

 • Projekt zmiany ustawy o odpadach z dn. 24.11.2017 r.

 • Omówienie projektu rozporządzenia z dn. 06.10.2017 r. w sprawie ewidencji odpadów

 • Projekt nowego sprawozdania dla skupów złomu oraz surowców wtórnych wg art. 4 ustawy z dnia 12.10.2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2056)

 • Ewidencja on-line za pośrednictwem BDO – kiedy wejdzie w życie

 • Projekt zniesienia KPO zbiorczych (miesięcznych)

 • Data i godzina przekazania/przyjęcia odpadów na nowej KPO

 • Obligatoryjne KPO w transporcie odpadów

 • Zmiany w KPO - data i godzina przekazania/przyjęcia odpadu

 • Zmiana terminów przejściowych dla sprawozdawczości

 • Stany magazynowe w sprawozdawczości – nowy obowiązek

 • Obowiązki w transporcie odpadów od 2018 r.

 • Zmiany w przepisach karnych wg projektu

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

CENA UCZESTNICTWA

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 6 lutego 2018 r.

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 6 lutego 2018 r.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:

 • 2 osoby - 5% rabatu,
 • 3 osoby - 10 % rabatu,
 • 4 osoby i więcej - 15% rabatu. 

 

PROGRAM SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/6/Program_szkolenia_odpadyluty2018.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://odpady-help.pl/uploads/files/2/Formularz_zgloszeniowy_odpadyluty2018.pdf

 

REGULAMIN SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/8/Regulamin_szkolenia_odpadyluty2018.pdf

 

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT

http://odpady-help.pl/uploads/files/4/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vatodpadyluty2018.pdf

 

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

 

PRELEGENCI

Artur Domaszewicz - Redaktor naczelny Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant Wydziału Chemii UAM. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in. obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

 

Marta Stachowiak - Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska. Specjalista w zakresie prawa emisyjnego, ochrony powietrza i ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Prelegentka na szkoleniach z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska (pozwolenia emisyjne, KOBiZE, opłaty środowiskowe, ewidencja i sprawozdawczość odpadów). Na co dzień pracuje w biurze ochrony środowiska prowadząc postępowania administracyjne oraz rozliczając obowiazki ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w ochronie środowiska wobec organów administracji publicznej. Jedna z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.