Top komunalka listopad 2018

SZKOLENIE: Nowa ustawa o odpadach - nowelizacja z 20 lipca 2018 r. Terminy: 04-07.09.2018 r.

Medium kadr 1

Serwis odpady-help.pl zaprasza na praktyczne szkolenie:

 

"Nowa ustawa o odpadach - nowelizacja z 20 lipca 2018 r."

 

 

MIEJSCE I TERMIN

 

POZNAŃ,  4 września 2018 r. (wtorek) g. 10.00 – 16.00    BRAK WOLNYCH MIEJSC

Biurowiec Delta w Poznaniu  (ul. Towarowa 35, Poznań)

 

WARSZAWA,  5 września 2018 r. (środa) g. 10.00 – 16.00    BRAK WOLNYCH MIEJSC

Golden Floor Tower (ul. Chłodna 51, Warszawa)

 

KATOWICE,  6 września 2018 r. (czwartek) g. 10.00 – 16.00    BRAK WOLNYCH MIEJSC

Park Hotel Diament Katowice**** (ul. Wita Stwosza 37, Katowice)

 

WROCŁAW,  7 września 2018 r. (piątek) g. 10.00 – 16.00    BRAK WOLNYCH MIEJSC

Hotel Sofia (ul. Piłsudskiego 104, Wrocław)

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

BLOK I –  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i procedura produktu ubocznego

 • Skrócenie czasu magazynowania odpadów po nowelizacji z sierpnia 2018 r.

 • Niezapowiedziane kontrole WIOŚ i straży pożarnej przed wydaniem i zmianą większości decyzji w gospodarce odpadami zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach.

 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów - kiedy jest wymagane, co zawiera, jakie nowe obowiązki nakłada?

 • Co należy umieścić we wniosku o wydanie pozwolenia.

 • Bilans masowy paliw, energii i surowców – jakie ma znaczenie podczas weryfikacji decyzji.

 • Omówienie przypadków, kiedy decyzja na wytwarzanie odpadów nie jest wymagana.

 • Określenie właściwości wytwarzanych odpadów.

 • Co można potraktować jako produkt uboczny?

 • Decyzja o uznaniu za produkt uboczny zamiast zgłoszenia od sierpnia 2018 r. - jak przeprowadzić procedurę wg nowych zasad?

 • Obowiązek uzyskania statusu produktu ubocznego na nowo dla zakończonych postępowań.

 • Organy wydające decyzje i opłaty skarbowe.

 • Kiedy organ może odmówić wydania decyzji?

 

BLOK II – Zezwolenie na zbieranie odpadów

 • Obligatoryjny monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów od 2019 r.

 • Tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów wg nowych zasad od sierpnia 2018.

 • Jakie decyzje stracą ważność po 12 miesiącach od wejścia w życie zmiany ustawy o odpadach?

 • Wprowadzenie limitów w decyzji na zbieranie odpadów.

 • Marszałek organem właściwym dla zbierania odpadów powyżej 3000 Mg pojemności magazynowej na rok.

 • Solidarna odpowiedzialność zbierającego i właściciela gruntu za tzw. szkody w środowisku.

 • Zaświadczenie o niekaralności oraz operat przeciwpożarowy - nowe załączniki do wniosków o wydanie decyzji.

 • Nowe organy opiniujące w procesie wydawania decyzji.

 • Obowiązkowe zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami – kto będzie musiał wpłacić depozyt lub wykupić ubezpieczenie?

 • Omówienie przypadków, kiedy zezwolenie na zbieranie odpadów nie jest wymagane.

 • Jak sporządzić wniosek, żeby decyzja wydana na jego podstawie nie utrudniała prowadzenia działalności?

 • Zasady zbierania ZSEiE - minimalne wyposażenie miejsc zbierania.

 

BLOK III – Zezwolenia na przetwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowane

 • Zakaz przywozu do Polski zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów z przetworzenia odpadów komunalnych z wyjątkami.

 • Zmiany w transgranicznym przemieszczaniu odpadów od sierpnia 2018.

 • Łatwiejsze wstrzymanie działalności przez WIOŚ.

 • Odpady palne i niepalne – nowe obowiązki.

 • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji i poza instalacjami – procedura uzyskania decyzji wg nowych zasad.

 • Decyzje środowiskowe i prawo miejscowe w gospodarce odpadami.

 • Odzysk a recykling – jakie działania możemy zaliczyć do procesu R3, a jakie do R12?

 • Praktyczne wskazówki przy tworzeniu wniosków.

 • Organy wydające decyzje - czas na rozpatrzenie wniosków i uzupełnień, nietypowe interpretacje, decyzje odmowne i wstrzymanie postępowania.

 • Najczęstsze problemy z uzyskiwaniem decyzji w praktyce - na co zwrócić szczególną uwagę przed uprawomocnieniem się decyzji administracyjnej?

 • Odzysk w urządzeniach mobilnych. Przepisy i interpretacje urzędów.

 • Kiedy wymagane jest pozwolenie zintegrowane w gospodarce odpadami?

 • Raporty początkowe i końcowe – kto i kiedy musi je sporządzać, co powinny zawierać?

 • Stosowanie dokumentów referencyjnych i konkluzji BAT – projekt BAT dla gospodarowania odpadami z 2017 r.

 • Wzór do naliczania kary za gospodarowaniem odpadami bez zezwolenia i niezgodnie z zezwoleniem.

 

 

BLOK IV – Transport odpadów i rejestr BDO

 • Zniesienie zezwoleń na transport odpadów.

 • Oznakowanie pojazdów i dokumenty dla kierowców śmieciarek – nowe zasady transportu odpadów od 24 stycznia 2018 r.

 • Kiedy transportujący staje się posiadaczem odpadów wg zmiany ustawy o odpadach?

 • Kary za transport odpadów niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

 • Rejestr BDO – kto powinien uzyskać wpis z urzędu, a kto na wniosek?

 • Czy można transportować odpady po 24 lipca 2018 r. bez wpisu do rejestru BDO?

 • Zwolnienia z uzyskania wpisu do rejestru BDO.

 • Kto musi umieszczać numer BDO na dokumentach związanych z działalnością?

 • Decyzje administracyjne a rejestr BDO.

 • Nowe przepisy karne – za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru BDO, czy prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru.

 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

CENA UCZESTNICTWA

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 28 sierpnia 2018 r.

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 28 sierpnia 2018 r.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:

 • 2 osoby - 5% rabatu,
 • 3 osoby - 10 % rabatu,
 • 4 osoby i więcej - 15% rabatu. 

 

PROGRAM SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/17/Program_szkolenia_odpadywrzesien2018.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://odpady-help.pl/uploads/files/19/Formularz_zgloszeniowy_odpadywrzesien2018.pdf

 

REGULAMIN SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/18/Regulamin_szkolenia_odpadywrzesien2018.pdf

 

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT

http://odpady-help.pl/uploads/files/20/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat.pdf

 

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

 

PRELEGENCI

Artur Domaszewicz - Redaktor naczelny Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant Wydziału Chemii UAM. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in. obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

 

 
Marta Stachowiak
- Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska. Na co dzień pracuje w biurze ochrony środowiska prowadząc postępowania administracyjne oraz rozliczając obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w ochronie środowiska wobec organów administracji publicznej. W ramach działalności doradczej prowadzi audyty środowiskowe w firmach m. in. zajmujących się gospodarką odpadami, a także przygotowuje wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Jedna z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.
 

 


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.