Top komunalka listopad 2018

SZKOLENIE: Nowa sprawozdawczość w odpadach komunalnych 2018 - skupy surowców wtórnych, odbierający, PSZOK i RIPOK 12-15.06.2018 r.

Medium medium odpady komunalne kw

 

Serwis odpady-help.pl zaprasza na praktyczne szkolenie:

 

"Nowa sprawozdawczość w odpadach komunalnych 2018

- skupy surowców wtórnych, odbierający, PSZOK i RIPOK."

 

 

MIEJSCE I TERMIN

 

POZNAŃ, 12 czerwca 2018 r. (wtorek) g. 9.30 – 16.00 

Biurowiec Delta (ul. Towarowa 35, Poznań)

 

WROCŁAW, 13 czerwca 2018 r. (środa) g. 9.30 – 16.00

Workband Sale Szkoleniowe (ul. Aleksandra Hercena 3-5, Wrocław)

 

KATOWICE, 14 czerwca 2018 r. (czwartek) g. 9.30 – 16.00

Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10, 40-001 Katowice

 

WARSZAWA, 15 czerwca 2018 r. (piątek) g. 9.30 – 16.00

Golden Floor Tower (ul. Chłodna 51, Warszawa)

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

BLOK I – Najnowsze zmiany i podstawy gospodarki odpadami komunalnymi

 • Nowe sprawozdanie dla skupów złomu i skupów surowców wtórnych już od 2018 r.
 • Projekt istotnych zmian wzorów sprawozdań półrocznych o odebranych odpadach komunalnych z dnia 25.01.2018 r.
 • Planowane zmiany w sprawozdaniu dla PSZOK-ów.
 • Jakie odpady zbierane w punktach skupu podlegają nowej sprawozdawczości?
 • Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO.
 • Rewolucja w ewidencji odpadów: zniesienie KPO zbiorczych, godzina przekazania/przyjęcia odpadu.
 • Nowy dokument -karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK).
 • Oznakowanie pojazdów i dokumenty dla kierowców śmieciarek – nowe zasady transportu odpadów od 24 stycznia 2018 r.
 • Zniesienie zezwoleń na transport odpadów.
 • Rejestr BDO – wpisy „z urzędu” i na wniosek, kto podlega wpisowi do nowego rejestru.
 • Rejestr BDO a rejestru działalności regulowanej gminy i rejestr GIOŚ
 • Nowe przepisy karne – za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru BDO, czy prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru.
 • Podstawowe zasady odbioru odpadów komunalnych wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz WPGO.
 • Obowiązki prowadzącego PSZOK i RIPOK.
 • Jakie odpady muszą trafiać do RIPOK, a jakie można kierować do innych odbiorców?
 • Zasady odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych.

 

BLOK II – Ewidencja - odebranie odpadów komunalnych

 • Klasyfikacja odpadów komunalnych w firmach i od mieszkańców.
 • Odbiór a zbieranie odpadów – praktyczne różnice.
 • Uzupełnianie karty przekazania (KPO) i ewidencji (KEO) odebranych odpadów komunalnych.
 • Wystawianie KPO w odbiorze odpadów komunalnych – kiedy KPO jest wymagana?
 • Omówienie planowanej karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK).
 • Ewidencjonowanie odbiorów od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z terenów miejskich i wiejskich.
 • Czy podwykonawca odbierający odpady komunalne powinien prowadzić ewidencję i sprawozdawczość?
 • Stacja przeładunkowa jako punkt zbierania odpadów.
 • Czyszczenie ulic i placów i utrzymanie cmentarzy w ewidencji i sprawozdawczości.
 • Podstawowe wymagania magazynowania odpadów.

 

BLOK III – Ewidencja w PSZOK, RIPOK i punktach skupu

 • Przyjmowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych – jakie dane powinien zbierać PSZOK, a jakie punkt skupu?
 • Jak prowadzić ewidencję w skupie metali i innych surowców wtórnych w podziale na odpady objęte nowym sprawozdaniem do gmin i pozostałe?
 • Przyjmowanie odpadów od firm do PSZOK?
 • Zezwolenie na zbieranie na PSZOK-u gminnym prowadzonym przez podmiot zewnętrzny.
 • Formularz przyjęcia odpadów metali – kiedy należy go uzupełniać w kontekście nowego sprawozdania?
 • Zasady zbierania niekompletnego ZSEiE w PSZOK i RIPOK i minimalne wyposażenie miejsc zbierania
 • Różnice w ewidencji odpadów zebranych i przyjętych do przetwarzania – wpływ na sprawozdawczość.
 • Ewidencjonowanie przetwarzania odpadów w RIPOK – stosowanie procesów przetwarzania, wytwarzanie nowych odpadów.
 • Odzysk a recykling – jakie procesy może potwierdzić RIPOK i inni odbiorcy?
 • Zmiana ustawy o odpadach z 24 listopada 2017 r. – sprawozdawczość ON-LINE od 2019 i ewidencja odpadów ON-LINE od 2020 r.

 

BLOK IV – Sprawozdawczość komunalna (odbiór komunalnych, PSZOK, punkty skupu, RIPOK)

 • Uzupełnianie nowego sprawozdania półrocznego dla odbierających odpady komunalne wg projektu z dn. 25.01.2018 r.
 • Obliczanie poziomów odzysku i recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów budowalno-remontowych (PMTR / BR).
 • Obliczanie poziomu ograniczania składowania frakcji biodegradowalnej wg nowych zasad z rozporządzenia MŚ z 15.12.2017 r.
 • Wypełnianie sprawozdania rocznego dla PSZOK wg projektu z dn. 25.01.2018 r.
 • Nowe sprawozdanie dla skupów złomu i surowców wtórnych krok po kroku.
 • Jakie dane RIPOK-i powinny zawierać w sprawozdaniach dla gmin i podmiotów odbierających odpady komunalne?
 • Zestawienia zbiorcze o odpadach do urzędu marszałkowskiego - jakie działy uzupełniają odbierający odpady komunalne, PSZOK, RIPOK i skupy surowców wtórnych?
 • Sprawozdawczość w zakresie zbierania ZESiE i baterii - czy odebrane odpady ZSEiE powinny trafiać na sprawozdanie o zebranym ZSEiE do GIOŚ?
 • Sankcje karne w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów komunalnych.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

CENA UCZESTNICTWA

499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 22 maja 2018 r.

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 5 czerwca 2018 r.

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 5 czerwca 2018 r.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:

 • 2 osoby - 5% rabatu,
 • 3 osoby - 10 % rabatu,
 • 4 osoby i więcej - 15% rabatu. 

 

PROGRAM SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/15/Program_szkolenia_odpadyczerwiec2018.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://odpady-help.pl/uploads/files/14/Formularz_zgloszeniowy_odpadyczerwiec2018.pdf

 

REGULAMIN SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/13/Regulamin_szkolenia_odpadyczerwiec201.pdf

 

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT

http://odpady-help.pl/uploads/files/11/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat.pdf

 

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

 

PRELEGENCI

Artur Domaszewicz - Redaktor naczelny Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant Wydziału Chemii UAM. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in. obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska

 

Marta Stachowiak - Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska. Na co dzień pracuje w biurze ochrony środowiska prowadząc postępowania administracyjne oraz rozliczając obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w ochronie środowiska wobec organów administracji publicznej. W ramach działalności doradczej prowadzi audyty środowiskowe w firmach m. in. zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi (RIPOKi, zakłady przetwarzania odpadów innych niż komunalne, PSZOKi). Jedna z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.