Top komunalka listopad 2018

Sprawozdawczość i ewidencja odpadów -praktyczny kurs. LUTY 2017

Medium 200x1500

 

Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie:

 

 

Praktyczny kurs ewidencji i sprawozdawczości odpadów 

 

Rozliczenie roku 2016 / Planowane zmiany 2017/2020

 

 

 

 

 

POZNAŃ, 21 lutego 2017 r. (wtorek)

KATOWICE, 22 lutego 2017 r. (środa)

WARSZAWA, 23 lutego 2017 r. (czwartek)

GDAŃSK, 24 lutego 2017 r. (piątek) - BRAK MIEJSC

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 

       BLOK I - WARSZTAT EWIDENCJI (SESJA I)

 

 • Kiedy powstaje odpad? – Zasady klasyfikacji i podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów
 • Kto jest zwolniony z ewidencji i sprawozdawczości, a kto może prowadzić ewidencję uproszczoną? 
 • Wypełnianie karty przekazania odpadów – jakie dane są niezbędne na KPO
 • Uzupełnianie karty ewidencji odpadów z uwzględnieniem wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów
 • Procedura przekazania odpadów osobom fizycznym i podmiotom zwolnionym z ewidencji
 • Wytwarzanie odpadów w ramach świadczenia usług – osobna karta dla każdego miejsca usługi
 • Przesuwanie odpadów między oddziałami tej samej firmy
 • Ściek czy odpad płynny? Prawne i ekonomiczne aspekty klasyfikacji frakcji płynnych
 • Wypełnianie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych  

   

       BLOK II -  WARSZTAT EWIDENCJI (SESJA II)

 

 • Ewidencja odpadów, a decyzje administracyjne (własne i kontrahentów)
 • Formularze przyjęcia odpadów metali, czy mogą zastąpić KPO?
 • Ewidencja odpadów na PSZOK i RIPOK
 • KPO dla odpadów komunalnych odbieranych od nieruchomości
 • Ewidencja zbieranego ZSEiE i zużytych baterii, akumulatorów
 • Karty charakterystyki odpadów i testy zgodności – kto powinien je opracowywać
 • Magazynowanie odpadów a ewidencja – jak monitorować czas magazynowania
 • Jakie stosować procesy R3 i R5 a kiedy R12  - różnice w ewidencji odzysku i recyklingu
 • Odzysk poza instalacjami – dodatkowe dane do ewidencji
 • Ewidencja w przypadku produktu ubocznego i utraty statusu odpadów 

 

BLOK III - WARSZTAT EWIDENCJI (SESJA III)

 

 • Zestawienia zbiorcze o odpadach  - uzupełnianie krok po kroku
 • Jak wypełnić dział VII dotyczący instalacji i  przetwarzania odpadów w instalacjach
 • Sprawozdania półroczne dla odbierających odpady komunalne i zerowe
 • Obliczanie poziomów odzysku, recyklingu (PMTS/BR) i ograniczania składowania frakcji biodegradowalnej
 • Sprawozdawczość w zakresie zbierania ZSEiE i baterii
 • Administracyjne sankcje karne w zakresie ewidencji i sprawozdawczości       

 

       BLOK IV - PLANOWANE ZMIANY NA 2017-2020

 

 • Nowa ewidencja on-line za pośrednictwem BDO
 • Zniesienie miesięcznych KPO
 • Obligatoryjne KPO w transporcie odpadów
 • Data i godzina odbioru/przekazania odpadu
 • Zmiany w KPO dla odpadów komunalnych – karty dzienne
 • Przesunięcie terminów przejściowych dla sprawozdawczości
 • Obowiązkowy rejestr wytwórców odpadów w BDO
 • Stany magazynowe w sprawozdawczości 

 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

 

Miejsce i termin:

 

POZNAŃ, 21 lutego 2017 r. (wtorek)

Biurowiec Delta w Poznaniu przy ul. Towarowej 35

 

KATOWICE, 22 lutego 2017 r. (środa)

Hotel Altus**** w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13

 

WARSZAWA, 23 lutego 2017 r. (czwartek)

Golden Floor Plaza w Warszawie przy al. Jerozolimskich 123A

 

GDAŃSK, 24 lutego 2017 r. (piątek) - BRAK MIEJSC

Best Western Plus Arkon Park Hotel *** w Gdańsku przy ul. Śląskiej 10

 

 

 

 

Cena uczestnictwa:

 

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 14 lutego 2017 r.

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 14 lutego 2017 r.

 

 

Rabaty:

 

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:

·         2 osoby - 5% rabatu,

·         3 osoby - 10 % rabatu,

·         4 osoby i więcej - 15% rabatu. 

 

 

Program szkolenia:

http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Program_szkolenia_odpadyluty2017.pdf

 

Formularz zgłoszeniowy:

http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Formularz_zgloszeniowy_odpadyluty2017.pdf

 

Regulamin szkolenia:

http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Regulamin_szkolenia_odpadyluty2017.pdf

 

 

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40

 

 

Prelegenci:

 

Artur Domaszewicz - Redaktor naczelny Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant Wydziału Chemii UAM. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Właściciel firmy doradczej Effeko sp. z o. o., zajmującej się kompleksową obsługą inwestycji oraz świadczeniem usług outsourcingowych w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

 

Karol Jesiak - Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył kierunek ochrona środowiska. Specjalista w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniowej. Prelegent na szkoleniach oraz konferencjach związanych z ochroną środowiska. Autor publikacji dotyczących aspektów prawnych w branży ochrony środowiska. Zajmuje się stałą obsługą przedsiębiorstw i doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz procedur w ramach wydania decyzji środowiskowych.


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.